Grondwerken : Maken en ruimen van vijvers en putten - Bouwrijp maken industrieterreinen - Leveren zand-teelaarde-grind
Oeverversterking in diverse materialen zoals azobé, schanskorven, natuurstenen en houten palen, natuurvriendelijke oeverprofielen.
Nivellen van parkings - sportvelden - toegangswegen en paden - paardepistes


Snoei- en maaiwerken CarpentierNV

 
 • Snoeien met hydraulische snoeischaar op graafmachine (ideaal om tronken te snoeien) en hydraulische arm op tractor met cirkelzaag om hagen te snoeien.

   

 • Verhakselen van hout.

   

 • Maaien met en zonder opvangsysteem langs wegen en waterlopen.

 • Maaien van taluds van waterlopen en dijken.

   

 • Maaien met maaiboot in vijvers en waterlopen voor moeilijk bereikbare plaatsen.