Grondwerken : Maken en ruimen van vijvers en putten - Bouwrijp maken industrieterreinen - Leveren zand-teelaarde-grind
Oeverversterking in diverse materialen zoals azobé, schanskorven, natuurstenen en houten palen, natuurvriendelijke oeverprofielen.
Nivellen van parkings - sportvelden - toegangswegen en paden - paardepistes


Machinesturing op GPS

Machinesturing op GPS op graafmachines en rupsbuldozers.
Opmetingen met Rover meetstok om zo profieltekeningen over te nemen en te installeren op machines.