Grondwerken : Maken en ruimen van vijvers en putten - Bouwrijp maken industrieterreinen - Leveren zand-teelaarde-grind
Oeverversterking in diverse materialen zoals azobé, schanskorven, natuurstenen en houten palen, natuurvriendelijke oeverprofielen.
Nivellen van parkings - sportvelden - toegangswegen en paden - paardepistes


Landbouwwerken Carpentier

 
 • Ploegen - mesten - frezen - diepwoelen.

   

 • Maïs planten.

   

 • Gras hakselen.

   

 • Grootpakpers met of zonder wikkelen.

   

 • Rolpres met of zonder wikkelen - kleine pressen.

   

 • Pikdorsen - maïs hakselen en dorsen